Veebikeskkonna (sh veebipoe) ennetusmeditsiinikliinik.ee kasutustingimused
Avaldatud 01.03.2022
1. ÜLDIST
1.1. Kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.ennetusmeditsiinikliinik.ee asuva veebilehe (edaspidi Veebileht) kasutamise ja selle kaudu pakutava kauba (edaspidi Kaup) müügitingimusi. Veebilehe külastaja (edaspidi Klient) nõustub Veebilehte kasutades ja Kaupa ostes Kasutustingimustega.

1.2. Veebilehe omanikuks ja haldajaks on OÜ MediArte, aadress Lastekodu 15, 10113, Tallinn, Harjumaa, äriregistri kood 12709264, e-post info@ennetusmeditsiinikliinik.ee

1.3. Klient saab Veebilehe kaudu osta Veebilehel pakutavaid Kaupu.

1.4. Kliendiks saavad olla kõik täisealised füüsilised ja juriidilised isikud.

1.5. Kauba ostmiseks Veebilehelt peab Klient täitma ja kinnitama registreerimisvormi. Klient tagab, et:

1.5.1. kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged;

1.5.2. ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Kauba ostmiseks. Kliendi ja Kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja OÜ MediArte ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.6. Veebilehel esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub OÜ MediArtele.

1.7. Veebileht sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille omanik ei ole OÜ MediArte. Lingitud materjalidele klikkides lahkub Klient Veebilehelt ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida tingimused, mis ei laiene Veebilehe kasutamisele Kliendi poolt. OÜ MediArte ei oma kontrolli lingitud veebilehtede üle, vastuta nende kasutamise ega nendel sisalduva teabe õigsuse eest.

2. KAUBA OSTMINE VEEBILEHELT
Ostukorv ja tellimuse vormistamine.

2.1. Kliendi ostukorv (edaspidi Ostukorv) luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.” Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

2.2. Klient saab muuta Ostukorvis olevate Kaupade kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

2.3. Ostukorvis olevad Kaubad on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

2.4. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule „Vormista ost”. Peale ostu vormistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

2.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase tasumise ja Kauba transpordi viisi. Tellimuses esitatud kontaktandmete täpsusest sõltuvad Kliendi poolt ostetud toodete häireteta transport ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

Tellitud Kauba eest tasumine.

2.6. Klient saab Kauba eest tasuda deebet- või krediitkaardiga.

2.7. Veebilehelt Kaupa ostes saab tasuda Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardiga.

Transpordiviisid, -tingimused ja -aeg.

2.9. Täpsem informatsioon Kauba transpordiviiside, -tingimuste, -aja ja -hindade kohta on toodud juhendi “Transport” all.

3. HINNAKIRI
3.1. Veebilehel pakutava Kauba hind on toodud eurodes, ilma transpordikuluta (v.a juhul, kui Veebilehel on teisiti väljendatud).

3.2. Kõik Veebilehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Klient kohustub kasutama Veebilehte ainult Kasutustingimustes toodud eesmärgil. Kliendil on keelatud kasutada Veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettuseks.

4.2. Klient kohustub tasuma Kauba eest pakkumises toodud hinna.

4.3. Klient tagab, et Veebilehe kasutamisel Kliendi poolt sisestatud andmed ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress jne) on tõesed, täielikud ja ajakohased.

4.4. Klient kohustub hoidma Veebilehe kasutamiseks antud kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Veebilehe kasutamisel ja Kaupade ostmisel.

4.5. Klient informeerib OÜ MediArtet viivitamatult kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kliendi poolt Veebilehe Kliendiks registreerumisel esitatud andmete ja asjaoludega.

4.6. Klient kohustub viivitamatult informeerima OÜ MediArtet Veebilehe kasutamiseks antud kasutajatunnuse ja/või salasõna kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

5. OÜ MediArte ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. OÜ MediArte võib Kasutustingimusi ja Veebilehel pakutava Kauba hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

5.2. Kasutustingimuste, Kauba hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist Veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või Kasutustingimustes on ette nähtud teisiti.

5.3. OÜ MediArte on õigus piirata või tühistada Kliendi Veebilehe kasutamise õigus, sh sulgeda tema kasutajakonto ning mitte võimaldada tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient rikub Kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE, KAUBA JA RAHA TAGASTAMINE
​​6.1. Kui Kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see OÜ MediArtele tagastada 15 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kliendil on sama tähtaja jooksul õigus mittesobiv Kaup ka samaväärse Kauba vastu vahetada.

6.2. Kauba tagastamise või vahetamise soovi korral tuleb Kliendil edastada vastavasisuline taotlus oma andmete ja arvelduskonto numbriga OÜ MediArte e-posti aadressile info@ennetusmeditsiinikliinik.ee

6.3. Kauba tagastamise või vahetamise korral saadab Klient OÜ MediArtele Kauba tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödumisel vastava avalduse tegemisest, v.a juhul kui OÜ MediArte ja Klient lepivad teisiti kokku. Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

6.4. OÜ MediArte kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kliendi arvelduskontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest OÜ MediArte poolt. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
7.1. OÜ MediArte töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi poolt tehtud ostutellimuste täitmiseks.

7.2. Lisaks töötleb OÜ MediArte Kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning OÜ MediArte pakutavate Kaupade ja tegevuse kohta info edastamiseks, kui Klient on selleks soovi avaldanud.

7.3. OÜ MediArte kogub ja salvestab Kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. OÜ MediArtel on õigus säilitada Kliendi isikuandmeid ajavahemikul, mis on vajalik Veebilehel avaldatud pakkumistest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.4. OÜ MediArtel on õigus Kliendi isikuandmeid edastada OÜ MediArte poolt valitud kolmandatele isikutele, kes on seotud ostutehingu täitmisega (nt kullerteenuse pakkuja, postiasutus).

7.5. Kliendil on õigus teada, millised andmed OÜ MediArte andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebilehel toodud OÜ MediArte e-posti aadressil. Kliendil on õigus enda isikuandmeid muuta ja parandada.

7.6. Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks OÜ MediArte poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse Veebilehel toodud OÜ MediArte e-posti aadressile. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8. AUTORIÕIGUSED JA KÜPSISTE (COOKIES) KASUTAMINE
8.1. Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebilehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Kõik autoriõigused Veebilehel esitatud materjalidele kuuluvad OÜ MediArtele või on OÜ MediArtele antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebilehel.

8.2. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma OÜ MediArte eelneva kirjaliku loata on keelatud.

8.3. Küpsiseid (Cookies) kasutatakse Veebilehel, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad OÜ MediArte veebiserveritel Kliente ära tunda ja kohandada Veebilehe sisu automaatselt nii, et see sobiks Kliendi vajadustega, kui Klient Veebilehte külastab. Küpsiste kasutamine teeb Kliendi vajaduste äratundmise lihtsamaks. Need annavad kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebilehe toimivust.

8.4. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui Kliendi veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui Klient küpsistega ei nõustu, võivad mitmed Veebilehe funktsioonid olla piiratud.

8.5. Klient saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui Klient küpsiseid ei soovi, võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Kliendile iga kord, kui Veebileht palub luba küpsiste lisamiseks.

9. KAUBA MITTEVASTAVUS MÜÜGITINGIMUSTELE JA VASTUTUS
9.1. Veebilehel pakutava Kauba müügitingimustele mittevastavuse korral tuleb Kliendil esitada pretensioon OÜ MediArte e-posti aadressile info@ennetusmeditsiinikliinik.ee ning pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.2. Klient peab esitama pretensiooni 15 päeva jooksul alates Kauba vastuvõtmisest. OÜ MediArte vaatab pretensioonid läbi ja vastab Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.3. OÜ MediArte vastutab Kliendi ees OÜ MediArte poolt Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.4. Klient vastutab OÜ MediArte ees Kliendi poolt Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.5. OÜ MediArte ei vastuta Kauba kahjustumise eest, mis on tekkinud Kliendi süül või Kliendi hoolimatuse tõttu, defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel ega Kauba transpordil tekkinud kahjustuste korral.

9.6. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta Kasutustingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

10. MUUD TINGIMUSED
10.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine OÜ MediArtelt Kliendile toimub elektroonilises vormis Kliendi poolt konto registreerimisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kliendilt OÜ MediArtele toimub Veebilehel avaldatud kontaktandmete kaudu.

10.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see kehtetuks teisi Kasutustingimuste sätteid. Sellisel juhul kohaldatakse kehtetu sätte asemel seaduses sätestatut.

10.3. Kasutustingimused kehtivad alates Veebilehel Kasutustingimustega nõustumisest Kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja OÜ MediArte vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.

10.4. Veebilehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja OÜ MediArte vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

10.5. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja OÜ MediArte lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

10.6. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijast Kliendil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitseameti (asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) poole või anda vaidlus lahendada Tarbijakaitseameti juures tegutsevale Tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.
© EnnetusMeditsiini Kliinik 2022
    Клиника Профилактической медицины 2022
    Preventive Medicine Clinic 2022
Kontakt
info@ennetusmeditsiinikliinik.ee
+37255651677

OÜ MediArte
Lastekodu 15-72, 10113, Tallinn
Reg.N 12709264
Swedbank EE272200221060543085
Tegevusluba L05498


Made on
Tilda